Follow by Email

söndag 19 juni 2011

Krigsbrott, krigsförbrytelser, folkrättsbrott, internationella brott

För det som på engelska heter “war crimes” råder en terminologisk förvirring i Sverige. Den officiella svenska termen är krigsförbrytelser, vilket ord förekommer såväl i den svenska översättningen av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen som i Internationella straffrättskommitténs förslag till svensk lagstiftning (SOU 2002:98). I den nuvarande svenska lagstiftningen i brottsbalken 22 kap 6 § används ordet folkrättsbrott. En del yngre kollegor, liksom numera även en stor del av journalistkåren, använder numera det direktöversatta uttrycket krigsbrott.

Om Internationella straffrättskommittén får som den vill kommer “folkrättsbrott” att utmönstras från vokabuläret, och det är bra. Jag undrar om det inte också är dags att medge att “krigsförbrytelse” låter en smula arkaiskt och acceptera att “krigsbrott” ligger bättre i munnen. Detta borde övervägas av de jurister som nu lägger sista handen vid en internationell strafflag. (Se f ö min tidigare blogg.)

“Internationella brott”, som bl a Internationella straffrättskommittén använder, är en sammanfattande term som innefattar inte bara krigsförbrytelser/krigsbrott utan också brott mot mänskligheten, folkmord och aggressionsbrottet. Det ordet har vi alltså fortsatt behov av.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/krigsf%F6rbrytelser" rel="tag">krigsförbrytelser</a>, <a href="http://bloggar.se/om/krigsbrott" rel="tag">krigsbrott</a>, <a href="http://bloggar.se/om/folkr%E4ttsbrott" rel="tag">folkrättsbrott</a>, <a href="http://bloggar.se/om/internationella+brott" rel="tag">internationella brott</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Internationella+brottm%E5lsdomstolen" rel="tag">Internationella brottmålsdomstolen</a>

Inga kommentarer: