Follow by Email

tisdag 30 november 2010

Sverige har inte genomfört Romstadgan för ICC

Som nyss rapporterades i Aktuellt fick Navanethem Pillay, FN:s MR-kommissarie, årets Stockholm Human Rights Award. Jag hade nöjet att se prisutdelningen, men det är inte det som föranleder denna blogg, utan följande. I Aktuelltinslaget fick Pillay en fråga om det pinsamma faktumet att Sverige ännu inte har genomfört en översyn av de internationella straffrättsliga reglerna, dvs inte infört alla de brott som finns i ICC-stadgan. Bl a finns inte brott mot mänskligheten i den svenska strafflagstiftningen. De allra flesta handlingar som ligger under denna rubrik omfattas av mer vardagliga svenska brott som mord, men det kan t ex vara svårt att åtala någon för förmansansvar för brott mot mänskligheten, vilket inte riktigt täcks i Brottsbalken. Vidare är stadgandet om krigsförbrytelser, ”folkrättsbrott”, helt inadekvat.

Det finns ett utmärkt utredningsförslag om detta sedan 2002, men två justitieministrar, Bodström och Ask, har nedprioriterat frågan. Beatrice Ask förklarade det med att utredningsresurserna inom Justitiedepartementet är begränsade. Ja, resurserna är alltid begränsade, det ligger i sakens natur. I Uganda är resurserna också begränsade. Där tog det drygt sju år att genomföra samma lagstiftning. Under de sista åren var stora delar av givarsamfundet (dvs biståndsgivarna på plats i Kampala) väldigt otåliga med den ugandiska regeringens senfärdighet, men jag tröstade ibland ugandierna med att påpeka att de inte var söligast i klassan.

3 kommentarer:

R-M sa...

You havent changed darling...take care.

R-S.Simola

Andreas sa...

This is probably a dumb question - but why do the stipulations of the Rome Treaty have to be translated into Swedish law? Does it not constitute a piece of law as such by itself? Or why does it not enter Swedish law directly?
Pardon my ignorance. It's been a while since I dabbled in IL.
Andreas

R-M sa...

Hear hear Andreas. Dr Wrange lives in a country with a history of no war. That gives him the position to speak ´von oben´. In a country (Finland)where independence is only 93 years old words are not enough to secure peace. Parole parole parole....
R-M. Simola