Follow by Email

måndag 25 oktober 2010

Iraq war logs

Apropå ”Iraq War Logs” (Wikileaks): Är USA folkrättsligt ansvarigt för de många fall av tortyr som utförts av irakier?
Svaret kan vara ”ja”. Irak är naturligtvis förstahandsansvarigt, men USA kan ha ett ansvar enligt tre olika grunder.
1) Om Irak eller de aktuella irakiska myndigheterna, agerat under USA:s kontroll, så är USA direkt ansvarigt.
2) Om USA varit behjälplig på något sätt och dessutom medveten om tortyren, vilket mycket tyder på vad gäller i vart fall en del av tortyrfallen, så har man ett medhjälpsansvar enligt folkrätten.
3) Till sist har USA också, liksom alla stater, ett ansvar för att hindra krigförbrytelser (se gemensamma artikel 1, de fyra Genèvekonventionerna från 1949). Internationella domstolens fann år 2007, i en dom i målet Bosnien-Serbien, att denna plikt, vad gäller folkmord, är starkare ju större möjligheter till påverkan en stat har. Det är uppenbart att USA:s möjligheter att påverka Irak är stora.
Detta sagt måste man också i rättvisans namn tillägga följande. USA har ett väl utbyggt system med folkrättsrådgivare i försvarsmakten, och man gör för det mesta noggranna bedömningar av vad som är tillåtet och vad som inte är det. Få andra försvarsmakter når upp till detta. Visserligen har de amerikanska militärjuristerna ofta en annan syn på folkrätten än vad de flesta europeiska kollegor har, men det hindrar inte att de är seriösa och tar förpliktelserna på allvar. De många fall av övergrepp som skett I Irak och på olika hålla under ”kriget mot terrorn” kan nog till stor del förklaras av den inställning till folkrätten som fanns i Bushregeringen, snarare än av grundläggande brister i den amerikanska militären. Detta hindrar inte att vi ska vara kritiska när övergrepp sker, för varje övergrepp är ett för mycket, och det är inte orimligt att tycka att historiens starkaste militärmakt borde vara ett föredöme.