Follow by Email

lördag 18 juni 2011

Kenya lyckades inte stoppa ICC-process om ansvaret för våldet efter valen 2007

ICC tillbakavisade för en tid sedan ett försök av Kenya att stoppa åtalet mot sex kenyanska ledare som åtalats för brott mot mänskligheten avseende våldet efter valet 2007. Kenya hade, med stöd i den s k komplementaritetsprincipen, hävdat att Kenya själv kan ta hand om dessa mål. Man kunde dock inte visa att det pågick någon förundersökning. Beslutet är långt (här) men finns förtjänstfullt samanfattat bl a här.
Komplementaritetsprincipen i Romstadgan för ICC anger att ICC ska träda tillbaka om en stat lagför brotten, under förutsättning att den staten har både vilja och kapacitet att göra det. ICC ska alltså vara ett komplement till nationella rättssystem, men inte ha företräde. Kenya har nyligen antagit en ny grundlag, som många kenyaner hoppas ska göra landet mindre korrupt och mer genuint demokratiskt. Denna konstitution kan möjligen betyda att Kenya både villigt och kapabelt att lagföra de sex misstänkta. Men för att ICC ska kunna släppa målen krävs då alltså att åtminstone en förundersökning verkligen inleds.
Åtalet mot de sex ledarna – bl a den tidigare presidenten Yomo Kenyattas son Uhuru Kenyatta – inleddes genom att åklagaren på eget initiativ startade en undersökning (en s k proprio motu-undersökning). Denna process, som inte uppmärksammats så mycket i Sverige, är sannolikt den av alla ICC-processer som varit mest betydelsefull. Processen angriper de korrupta maktstrukturerna i landet, med åtal mot båda sidor i den politiska kampen (alltså såväl Kabakis som Odingas sida), och de sex ledarna har dessutom infunnit sig i Haag. År 2012 är det val i Kenya igen, och åtminstone två av de åtalade är tänkbara presidentkandidater. Till skillnad från t ex åtalen mot LRA-ledare i Uganda har ICC fått ett starkt stöd i Kenya, särskilt från det civila samhället, som misstror det lokala rättsväsendet.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/Kenya" rel="tag">Kenya</a>, <a href="http://bloggar.se/om/ICC" rel="tag">ICC</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Internationella+brottm%E5lsdomstolen" rel="tag">Internationella brottmålsdomstolen</a>

Inga kommentarer: