Follow by Email

onsdag 8 juni 2011

Aggressionsbrottet – att göra krig till ett brott

Idag tog jag på mig kostymen för sista gången denna vår. Skälet var att jag skulle presentera en skrift om agessionsbrottet som jag skrivit för Totalförsvarets folkrättsråd. Skriften finns att ladda ner här.
En definition och andra bestämmelser om aggressionsbrottet antogs i juni förra året av ICC-konferensen i Kampala, och de kommer att föras in i den s k Romstadgan för ICC. När det sker kan Internationella brottmålsdomstolen döma ledare som begår aggressionshandlingar (ungefär: startar krig) i strid med folkrätten. Det är faktiskt fråga om en liten revolution, eftersom det innebär att det då kommer att finnas betydligt kraftigare medel att avskräcka från krig.
Det är dock en revolution med fördröjning. Enligt en kompromiss med flera skeptiska stater kan ICC börja tillämpa detta brott tidigast 2017. Dessutom kan de stater som så vill undvika att träffas av bestämmelserna. Det kommer därför att dröja flera år innan denna kriminalisering börjar verka, och än längre innan den blir global.
Inom EU finns det olika attityder till brottet. Tyskland förbereder en snar ratifikation, medan britterna vill avvakta (och sannolikt helst hålla sig helt utanför, likt fransmännen). Svenska regeringen bör under nästa årliga möte med ICC-staterna (i december) deklarera att man förbereder en svensk ratifikation. Det skulle stärka de krafter som vill göra allvar av det folkrättsliga förbudet mot att starta krig.
Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/ICC" rel="tag">ICC</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Internationella+brottm%E5lsdomstolen" rel="tag">Internationella brottmålsdomstolen</a>, <a href="http://bloggar.se/om/aggressionsbrottet" rel="tag">aggressionsbrottet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/v%E5ldsf%F6rbudet" rel="tag">våldsförbudet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/folkr%E4tt" rel="tag">folkrätt</a>

Inga kommentarer: