Follow by Email

tisdag 23 oktober 2012

Ship to Gaza–bordning, blockad, åtal

1. Som bekant har Ship to Gazas fartyg Estelle bordats av Israel (se bl a cnn). En talesperson för finländska utrikesministeriet – Estelle är finskflaggat -- säger att huruvida bordningen var laglig beror på om blockaden som sådan är laglig, vilket det finns olika uppfattningar om.
Jag har skrivit tidigare om den israeliska blockaden; se här och här. Resonemangen står sig fortfarande. Utgångspunkten är förstås att Israel i fredstid inte har någon rätt att borda fartyg på internationellt vatten. Däremot har man det i krigstid, om det finns en laglig blockad. Det handlar därför om två frågor:
a) Råder det krigstillstånd mellan Israel och Gaza/Hamas? Israel gör fortsatta räder in i Gaza och enligt israelisk statistik fortsätter raketer och granater att falla över södra Israel; 562 hittills i år. Om de uppgifterna stämmer är det inte orimligt att påstå att det fortfarande råder krigstillstånd, även om man kan ha olika uppfattningar om den saken. I så fall får Israel upprätta en blockad i och för sig, och det inbegriper att borda fartyg som försöker bryta blockaden.
b) Är blockaden (inklusive restriktionerna på land) proportionerlig, dvs kan den militära nyttan motivera det lidande som civilbefolkningen utsätts för? Enligt min mening är svaret “nej”. Israel får hindra att vapen och material som kan användas för tillverkning av vapen hindras från att komma in. Det är däremot inte legitimt att fortsätta hindra t ex export från Gaza. Jag sympatiserar därför med syftet bakom Ship to Gaza. Om blockaden är så oproportionerlig att den inte är legal över huvud taget – dvs att Israel inte ens får kontrollera gods – är dock mer osäkert.
2. Dror Feiler sägs vara åtalad för något slags landsförräderibrott såsom israelisk medborgare. Är det i sin ordning? Att en stat har befogenhet att åtala sina egna medborgare för brott mot staten är förstås OK, så länge brotten är rimligt definierat, och brottsdefinitionen inte t ex inskränker yttrandefriheten på ett sätt som strider mot mänskliga rättigheter. Feiler är emellertid enligt tillgängliga uppgifter inte längre israelisk medborgare. Han skulle därmed inte kunna förråda Israel eftersom Israel inte är hans land. Det finns en mänsklig rättighet att byta medborgarskap; se här, artikel 15.2. Därför förefaller mig det israeliska åtalet märkligt, och sannolikt i strid med de mänskliga rättigheterna.
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det är militären som har befogenhet att åtala honom för landsförräderibrott, Feiler gjorde sin värnplikt i Israel som fallskärmsjägare och det har ingen som helst att göra med en tidigare militär lagbrott - "refuseniks".

Sådana refuseniks kom även från USA till Sverige för att inte dömas av militärdomstolar.

Feiler, precis som alla andra israeler räknas som reservister i IDF.

Oerhört dumt konstaterande ”Han skulle därmed inte kunna förråda Israel eftersom Israel inte är hans land.”, den juden är född 31 augusti 1951 i Tel Aviv och DU hävdar att Israel inte är hans land….


Vänligen avslöja dina tillgängliga uppgifter att han inte längre är israelisk medborgare.

Det blir intressant att veta var någonstans han har lämnat ansökan att annullera israeliska medborgarskapet.

Anonym sa...

Du är docent i folkrätt, men vad är du när det gäller krigstillstånd mellan Israel och Hamas?

Det råder krigstillstånd mellan Israel och Hamas, det är inte en fråga det är fakta.

Sedan undrar jag vem skall föra statistiken om raketer och granater som faller över södra Israel - HAMAS?

Du kommer med ytterst märklig konstaterande ”Om de uppgifterna stämmer är det inte orimligt att påstå att det fortfarande råder krigstillstånd, även om man kan ha olika uppfattningar om den saken.”

Jag förmodar att du tillämpar samma retorik i fallet Syrien, det inte orimligt att påstå att det råder krigstillstånd, även om man kan ha olika uppfattningar om den saken - eller?

Pål Wrange -- folkrätt och politik sa...

. Krigstillstånd (egentligen väpnad konflikt) är en juridisk term. Huruvida det råder krigstillstånd måste avgöras efter en juridisk utvärdering av fakta. Om Israel skulle acceptera att t ex Internationella domstolen granskade saken vore det utmärkt.

Jag fäster ganska stor tillro till uppgifterna på Israeliska MFAs hemsida, men av princip kan man inte grunda en bedömning bara på den ena sidans uppgifter. Om Israel ville acceptera internationell övervakning av gränsen vore det utmärkt.

Att jag menar att det i Syrien råder krigstillstånd är klart för den som besvärar sig med att läsa vad jag skrivit tidigare på denna blogg.

F ö ogillar jag anonyma inlägg skrivna i otrevlig ton; det främjar inte en saklig diskussion.

2. Jag har redan motiverat varför man har en rätt att avsäga sig medborgarskap. Om FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inte utgör tillräcklig grund för det påståendet så kan jag inte komma längre i denna konversation.

Uppgiften att Feiler avsagt sig sitt medborgarskap är hans egen samt har jag fått den bekräftad från annat håll. Notera att min kommentar ändå har försetts med reservationer (liksom den kommentar som byggde på israeliska uppgifter).

Anonym sa...

Krigstillstånd (egentligen väpnad konflikt) – städare (egentligen en lokalvårdare)…

Juridisk term i allt ära, men här handlar det om människors liv!

F ö jag är INTE anonym, och märkligt påstående att inlägget skall vara skriven i otrevlig ton.
Jag har inge diskussion med dig.

Jag ifrågasätter inte punkt 2, däremot ifrågasätter jag din kunskap gällande medborgarskap regler i Israel. Korrektare sagt hur Israel ser på sina medborgare.

Dror Feiler kan påstå hur mycket han vill att han avsagt sig sitt medborgarskap, däremot undrar jag vem det är som hävdar att de kan bekräfta det.

Det finns en enkel väg att få klarhet i frågan om Dror Feiler medborgarskap, och det är den israeliska inrikesdepartement.

Materialet är INTE hemligstämplat, svenska ambassaden i Stockholm kan hjälpa…

Guardian sa...

Tack för bra och överskådliga inlägg!

Hur ser man på termen krigstillstånd och situationen på Västbanken?
Räknas ockupation som krigstillstånd, i avsaknad av fredsfördrag - eller krävs aktiva händelser, som attacker mellan Israel och personer i Gaza?