Follow by Email

måndag 2 maj 2011

Var bin Ladin ett legitimt mål?

Jag har fått frågan varför bin Ladin var ett legitimt mål enligt den humanitära rätten. Svaret är att han var ett legitimt mål om han var kombattant, dvs stridande. Jag förutsatte när jag skrev det att han fortfarande i princip hade ett operativt ansvar (trots att det är högst osäkert om bin Ladins al-Qaida-grupp begått några större terroristdåd under senare år). En del bedömare menar emellertid att han inte längre hade någon operativ roll alls, och om detta betydde att han trätt tillbaka från den operativa våldsverksamheten så var han inte ett legitimt mål enligt många tolkningar av den humanitära rätten.

Hur som helst förutsätter detta resonemang att väpnad konflikt (krig) i juridisk mening kan råda mellan en stat och en främmande väpnad grupp. Jag lutar åt att så är fallet, men frågan är långt ifrån avgjord i folkrätten, och det skulle föra för långt att resonera om det här.

1 kommentar:

Andreas sa...

As I am soon to give a presentation about the "privatisation" of sovereignty and the case of al Qaeda, I am rather interested in the debate within IL on the conceptual/theoretical/legal link between War and State. My argument is that AQ is a combatant/political/sovereign entity.
Could you point me to any literature in which this is discussed?
I'll bother you via e-mail too... :-)