Follow by Email

torsdag 19 maj 2011

Svensk åtalad i Bahrein–vad kan Sverige göra? Vem är ansvarig för övergreppen?

En svensk medborgare har enligt Ekot dömts till 20 års fängelse i Bahrein för påstådd kidnappning av polisman. Svensken har varit en tongivande oppositionell under protesterna de senaste månaderna, och hotas av ett åtal för terrorism med dödsstraff som tänkbar följd. Svenska UD har försökt intervenera, men myndigheterna har vägrat kontakt, eftersom mannen också har bahreinskt medborgarskap.
Sverige försökte här utöva s k konsulärt eller diplomatiskt skydd. Båda dessa former av agerande syftar till att skydda egna medborgare i utlandet, och skillnaderna behöver vi inte gå in på här. Det som är relevant i just detta fall är att folkrätten tidigare inte har tillåtit att en stat försöker skydda sin medborgare i en annan stat där den personen också är medborgare. I dag går dock trenden mot att det som är avgörande är vilket som är det dominerande medborgarskapet, dvs i de flesta fall var personen går. Detta innebär att om svensken stadigvarande bor i Sverige bör Sverige få ingripa. (Se artikel 7 i folkrättskommissionens utkast till konvention om diplomatiskt skydd.)
F ö finns det anledning att påminna om att det var saudiarabiska styrkor som den 15 mars med stor brutalitet återställde ordningen och under processen begick en mängd övergrepp. Vem har utrustat den saudiarabiska säkerhetsapparaten och vem har stött den bahreinska regeringen? USA. Obama sa idag att “we have insisted both publicly and privately that mass arrests and brute force are at odds with the universal rights of Bahrain’s citizens”. Det är bra, men alltför ofta har omsorgen om mänskliga rättigheter fått vika för geopolitiska och geoekonomiska hänsyn.
Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: