Follow by Email

måndag 31 oktober 2011

Palestina invalt i Unesco–Sverige röstade nej

Idag blev Palestina full medlem av Unesco. Beslutet fattades med 107 röster för, 14 mot och 52 avstående. Sverige tillhörde, tillsammans med bl a USA och Tyskland, de stater som röstade nej, medan Frankrike röstade för och Storbritannien avstod.

För att bli full medlem i Unesco krävs det att man är en stat eller redan är medlem av FN (vilket i sin tur är öppet bara för stater). Se artikel 2 i Unescos konstitution (här). Medlemskapet idag är alltså ett argument för Palestina (eller PLO som representant för palestinierna, om man så vill) att få medlemskap i fler organisationer, kanske också Internationella brottmålsdomstolen.

Det har inte kunnat gå att få fram uppgifter om hur enskilda länder röstat, men det är sannolikt att nej-gruppen, förutom Israel, USA, Kanada, Tyskland och Sverige, också består av Marshallöarna, Mikronesien, kanske Australien samt ytterligare 5-7 EU-stater. Detta innebär att c:a 20 EU-stater avstod eller röstade ja. Den svenska positionen är därför en smula förvånande.

Ekots rapportering gav intrycket att dagens röst föll som den gjorde därför att Unesco ligger under Utbildningsdepartementet, som styrs av folkpartiet, vars linje det är att inte erkänna Palestina nu (se här). Det finner jag dock vara en mycket osannolik förklaring. Viktiga utrikespolitiska beslut fattas efter samberedning med berörda departement (i detta fall givetvis UD), och i alliansregeringen dessutom med alla regeringspartier. Det mest sannolika är därför att linjen i Unesco också är den linje som kommer att följas i FN. Min gissning är att Bildt egentligen var för en ja-röst, men att hans övertygelse inte var stark nog att stå emot de tre övriga allianspartierna, särskilt (fp); det fanns säkert dessutom nej-krafter inom (m).

Som jag skrivit tidigare på denna blogg rinner tiden ut för en tvåstatslösning (se här). Jag har respekt för folkrättsliga tvivel angående frågan om Palestina kan erkännas, men min egen övertygelse är att det går (se här). Jag tror också att det vore politiskt viktigt för att något jämna ut de ojämna styrkeförhållandena och möjliggöra förhandlingar som kan leda till en hållbar fred. Den svenska rösten är därför olycklig.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/Palestina" rel="tag">Palestina</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Israel" rel="tag">Israel</a>, <a href="http://bloggar.se/om/erk%E4nnande" rel="tag">erkännande</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Mellan%F6stern" rel="tag">Mellanöstern</a>, <a href="http://bloggar.se/om/unesco" rel="tag">unesco</a>

Inga kommentarer: