Follow by Email

torsdag 3 november 2011

Åtalet mot Schibbye och Persson: Är ONLF en terroristorganisation?

Åtalet i Etiopien mot Schibbye och Persson bygger på påståendet att ONLF (Ogaden National Liberation Front) är en terroristorganisation. Är den det?

Först ett par viktiga distinktioner:

1. Mål och medel. En grupp (eller en stat) kan ha ett legitimt mål, t ex självförsvar eller självbestämmande, men använda sig av förbjudna medel.

2. Krigföring och terrorism, som båda är medel. För regelrätt krigföring gäller krigets lagar, inklusive den s k internationella humanitära rätten, som omfattar 1949 års Genèvekonventioner. Den gäller i vad som i dagligt tal kallas krig men som numera (av skäl som vi kan förbigå här) kallas väpnade konflikter med folkrättsliga termer. Tröskeln för när det är en intern väpnad konflikt (“inbördeskrig”) är att det är fråga om utdragna strider mellan organiserade grupper. I krigföring är det normala att man försöker försvaga motståndarens militära kapacitet och ta kontroll över territorium (kanske fr a huvudstaden), men inte att angripa civila. En krigförande part som bryter mot krigets lagar kan begå krigsförbrytelser.

Terrorism utgörs av attacker på civila med syfte att skrämma en civilbefolkning eller att tvinga en regering att göra något. (Den mest auktoritativa definitionen finns i artikel 2 i konventionen mot finansiering av terrorism (se här).)

Terrorism och “vanlig” krigföring är olika saker, men terrorism och krigsförbrytelser kan överlappa varandra; om terroristbrott begås under en väpnad konflikt kan det utgöra krigsförbrytelser. Det förtjänar också att påpekas att det inte är så att terrorism är ett allvarliga brott än krigsförbrytelser.

*****

Terrorism är en anklagelse som ofta används som ett slagträ mot gerillarörelser och upprorsrörelser.

Jag är ingen expert på ONLF men det intryck man får är att det är fråga om en relativt konventionell gerillarörelse som, liksom en del andra gerillarörelser, ibland begår krigsförbrytelser, t ex genom att angripa civila (vilket f ö även den etiopiska armén beskylls för).

Det är inte konstigt att den etiopiska regeringen vill bekämpa ONLF – om skåningar eller jämtar tog till vapen skulle kanske den svenska regeringen göra detsamma – och inget konstigt att man vill bestraffa dem som stödjer ONLF – jfr 18 och 19 kap i brottsbalken (här). Men att följa med och skildra en upprorsrörelse faller inte inom den ramen.

Inga kommentarer: