Follow by Email

lördag 24 mars 2012

Kuppen i Mali–Afrikanska unionen erkänner inte icke-konstitutionella regeringar

Häromdagen genomfördes en militärkupp i Mali i Västafrika (se här). Som ett svar på detta beslöt Afrikanska unionen (AU) att suspendera Maili (se här).

För den som inte följt med afrikansk historia under de senaste åren kan detta förefalla förvånande. Det är det emellertid inte. I stadgan för Afrikanska unionen (som efterträtt OAU) står faktiskt att icke-konstitutionella regeringar inte ska erkännas, och AU har t o m en rätt att blanda sig i om allvarliga förföljelser sker (se artikel 4 p) och h)). AU har också följt detta med viss regelmässighet (se här, “Overview”), vilket drabbat bl a Libyen, Guinea, Mauretanien, Elfenbenskusten och Madagaskar.

Detta till trots är de demokratiska val som numera är regel snarare än undantag i Afrika ofta ytterst ofullständiga. Förutom rent valfusk förekommer manipulationer i valkampanjerna och många röstar efter etniska och klan-intressen snarare än efter vad som är bra för landet. Det tar tid att bygga upp en fungerande demokrati, vilket förutsätter en fungerande statsmakt och ett samhälle där människorna ser en gemensam framtid. Som bl a Susan Marks noterade i sin avhandling har omvärlden ofta nöjt sig med en demokrati “lite” -- särskilt om rätt kandidat vunnit, kan tilläggas.

Inga kommentarer: