Follow by Email

torsdag 15 mars 2012

Första ICC-domen

Igår kom den första domen i Internationella brottmåldsdomstolen (ICC) mot Thomas Lubanga, en krigsherre från nordöstra DR Kongo (DRK) (se här; se även Klambergs blogg här). Det har alltså tagit nästan tio år från det att Romstadgan för ICC trädde i kraft tills den första domen, som för övrigt säkert kommer att överklagas till överklagandekammaren.

Processen mot Lubanga har kantats av problem (för en historik se bl a här och här). Många var kritiska mot att Lubanga endast åtalades för att ha rekryterat och använt sig av barnsoldater när han också begått många andra grova övergrepp. Lubanga var föremål för en åtalsprocess i DRK för andra brott, och enligt Romstadgans s k komplementaritetsprincip kan ICC inte döma för brott som redan lagförs i en stat. Åklagaren åtalade därför för barnsoldatsbrotten, som man inte åtalat Lubanda för i DRK.

Ett annat problem var att åklagaren till stor del byggde på uppgifter som han fått från FN, och mycket av detta material fick försvaret inte tillgång till, eftersom det var känsligt. Det är naturligt att det uppstår en del problem av det slaget, eftersom åklagaren är beroende av att få information från andra organisationer och från stater, men många menar att åklagaren inte hanterade denna fråga på ett bra sätt, och ett tag såg det ut som om hela processen skulle stoppas.

Åtalet mot Lubanga ingår i åklagarens undersökningar rörande brotten i DRK. Redan när Moreno Ocampo tillträdde 2003 var han intresserad av DRK och till slut (april 2004) hänskjöt president Joseph Kabila situationen i landet till ICC. Innan dess hann dock Uganda emellan, genom att redan i december 2003 hänskjuta LRA-situationen till ICC. Som bekant är LRA-ledaren Kony numera en världskändis (se här). Ironiskt nog var Uganda involverat också i nordöstra Kongo, och under en tid stödde man Lubanga (se bl a här).

Luis Moreno Ocampo, som inte varit okontroversiell, avgår i juni detta år, och just nu pågår sökandet efter en ny åklagare (se här). Det är en mycket viktig post, och innehavaren påverkar inte bara ICC:s framtid utan också många skeenden i världspolitiken.

Inga kommentarer: