Follow by Email

torsdag 17 mars 2011

Utkast till Libyenresolution med flygförbudszon

Om detta är det autentiska utkastet till säkerhetsrådsresolution är det kraftfullt. Det innehåller ett antal punkter, bl a om frysta tillgångar, reseförbud, m m, men det akut intressanta är följande:

3. Decides to establish a ban on all flights in the airspace of the Libyan Arab Jamahiriya in order to help protect civilians …

5. Authorises Member States to take all necessary measures to enforce compliance with the ban on flights established in paragraph 3 above and to prevent any use of aircraft for aerial attacks against the civilian population

“All necessary measures” betyder militärt våld. Medlemsstaterna – Nato eller vilka det nu blir – får använda våld för att ingripa mot plan som bryter mot förbudet samt också att vidta andra åtgärder som kan behövas för att förebygga flygattacker mot civilbefolkningen.

Följande paragraf är ännu intressantare (om den är autentisk):

10. Authorizes members of the League of Arab States and other States which have notified the Secretary-General, who are acting nationally or through regional organisations or arrangements, and acting in cooperation with the SecretaryGeneral, to take all necessary measures to protect civilians and civilian objects in the Libyan Arab Jamahiriya,

Detta innebär att medlemmar i Arabförbundet får rätt att använda våld för att skydda civila. Om de sedan har viljan och förmågan att göra det är en annan sak.

Läs även andra bloggares åsikter om ,