Follow by Email

torsdag 17 mars 2011

Folkrättsliga aspekter på Fukushima

Efter den katastrof som drabbat Japan verkar det futtigt att göra folkrättsliga anmärkningar, men jag gör det ändå, eftersom följande aspekt inte verkar ha uppmärksammats.

Enligt den IAEA-konvention som skrevs som ett resultat av Tjernobyl har staterna en skyldighet att fortlöpande informera om olyckor till andra stater och till IAEA (Convention on Early Notifatltication of a Nuclear Accident). Det har i Japan riktats kritik mot bristande information, och nu har också IAEA visat irritation.

Det finns självfallet inga folkrättsliga hinder mot att driva kärnkraftverk, men stater har en allmän skyldighet att försöka hindra negativ påverkan på andra stater, och dessutom finns ett antal specifika avtal om kärnsäkerhet. Därmed inte sagt att Japan brutit mot någon av dessa förpliktelser.

1 kommentar:

Maria sa...

Resolution 1540 again and again and again. I think I must stop writing on this forum or some-one will suspect we are family....lol