Follow by Email

onsdag 2 februari 2011

Utvecklingen i Egypten –konkurs för realisterna

Utvecklingen i Egypten har nu gått så långt att det för demokratiska stater inte längre går att samarbeta med Mubarak – och det gäller oavsett om Mubarak är på väg att fällas eller om han med hjälp av våld lyckas sitta kvar (via ombud fr o m det utlovade presidentvalet i september, kan förmodas) .

USA har av “realistiska” skäl stött Mubarak i 30 år med militärt bistånd men har sent omsider vaknat, och man har säkert framfört hårdare ord bakom kulisserna än vad Obama sa häromdagen. Det kommer att bli svårt för Obama att stödja en Mubarak som regerar med hjälp av knölpåksbeväpnade mobbar, särskilt givet vad han sa i Kairo 2009.

Israel har inte uttalat sig i substans fram tills Netanyahus uttalande i Berlin i förrgår (31/1): “We all know what we would like to see happening. I do not think that there are great differences here in the democratic world. Our most serious concern is that in a situation of rapid revolutions, and in the absence of the foundations of modern democracy, what could emerge, and has already emerged in a number of countries, including Iran, are repressive radical Islamic regimes that suppress human rights, allow no freedoms and no rights and also pose a terrible threat to the peace, stability and interests of all civilized people.” M a o, i princip vill man ha demokrati, men man föredrar Mubarak framför en demokrati som direkt eller indirekt hotar Egyptens säkerhetsintresse. Detta kan förefalla vara en förnuftig attityd med tanke på Israels utsatta säkerhetsläge. Men med den hållning man tidigare haft både gentemot Mubarakregimen och i fredsförhandlingarna kommer det att bli svårare att ha förtroliga förbindelser med en ny demokratisk egyptisk regim, särskilt med tanke på att den “arabiska gatan” är mycket engagerad i Palestinafrågan.

Det ska f ö bli intressant att se om det kommer några rättsliga efterspel. Kommer man att försöka jaga Mubarakfamiljens tillgångar utomlands? Kommer de stater som har stött Mubarakregimens övergrepp -- t ex utbredd tortyr – att hållas ansvariga för mellanstatlig medhjälp (se artikel 16 i FN:s folkrättskommissions kodifikation om statsansvar); kommer de direkt och indirekt ansvariga individerna att straffas, t ex enligt artikel 4 i FN:s tortyrkonvention.

Inga kommentarer: