Follow by Email

torsdag 10 februari 2011

Bush m m

I DN häromdagen sas att förre presidenten George Bush har ställt in resor till bl a Schweiz därför att han fruktar åtal för tortyr som han beordrat. Som sägs i artikeln är Bush inte immun mot åtal i främmande land eftersom han inte längre är president (s k processuell immunitet). Han kan emellertid fortfarande åberopa s k materiell immunitet, dvs principen att det är staten och inte individen som svarar för statens handlingar. Denna immunitet genombryts dock om det är fråga om internationella brott (jfr Princeton Principles). Tortyr kan räknas dit, och definitivt också brott mot mänskligheten, t ex tortyr som är vidsträckt eller systematisk. Det är dock inte klart att de handlingar som Bush beordrade når upp till nivån “tortyr”, även om de med största sannolikhet är förbjudna som “grym, omänsklig eller förnedrande behandling”, som i och för sig är förbjudet enligt 1984 års tortyrkonvention.

För den senaste utvecklingen i Egypten, se f ö http://www.facebook.com/elshaheeed.co.uk

1 kommentar:

R-M sa...

Cant somebody give Gaddaffi a new description of medicin - i mean he is speaking in tongues and profeting - poor soul. He has even spoken of martyrdom - all typical signs of depression. Bring him in before he kills himself for Gods sake. We dont need any more suicideheros.Salam aleikum.