Follow by Email

torsdag 3 februari 2011

Mänskliga sköldar – en krigsförbrytelse

Enligt ett inslag i Rapport idag besköts en svensk pluton i ISAF i Afghanistan av en styrka (taliban?) som “sköt” kvinnor och barn framför sig så att den svenska truppen inte kunde beskjuta sina motståndare. Den svenska styrkan gjorde rätt och deras motståndare begick en krigsförbrytelse:

xxiii) Användande av en civil eller annan
skyddad person för att genom sin närvaro
skydda vissa platser, områden eller väpnade
styrkor från stridshandlingar. (Artikel 8.b.xxiii, Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen)

1 kommentar:

R-M sa...

Kan inte svenska styrkor be kineserna om hjälp ´in situ´? Kineserna håller ju på att gräva i världens näst största koppargruva som ligger under ruinerna av den buddhistiska kloster och gravplats i Afganistan. Med afganistans regerings välsignelse och med amerikanernas välvilliga nickande.