Follow by Email

fredag 28 november 2008

Ny studie om ICC och Afrika

Det har kommit en utmärkt rapport om Afrika och ICC andra internationella straffrättsliga initiativ (http://www.refugee-rights.org/Publications/2008/In%20the%20Interests%20of%20Justice.November%202008.pdf). Som många läsare känner till har ICC:s undersökningar i fyra afrikanska länder och ett antal åtal i västerländska nationella domstolar mot afrikanska ledare lett till animerade debatter. Bl a har man frågat sig med vilken rätt västvärlden lägger sig i afrikanska konflikter, samt om det inte är bättre att fokusera på att skapa fred innan man försöker åtala. Studien, från International Refugee Rights Initiative, ger inte de definitiva svaren på dessa debatter, och jag håller inte med den i alla avseende. Den innehåller dock en utmärkt översikt över de senaste årens utveckling. Vidare gillar jag attityden i den diskussion som förs i studien: man lämnar debatten om pro eller contra ICC bakom sig och resonerar istället kring hur det civila samhället ska förhålla sig till ICC och andra mekanismer.
Detta är helt rätt. För det första är varken ICC eller t ex principen om universell jurisdiktion något gott i sig, utan dessa mekanismer kan, rätt använda, GÖRA gott i en viss situation (min egen gissning är att de i de allra flesta fall faktiskt också gör det). För det andra är ICC nu bortom "ontologiska" diskussioner; den finns och den utgör för diplomater, politiker och aktivister av olika slag helt enkelt en ny faktor som man måste ta hänsyn till, vare sig man gillar det eller ej. Lika bra att försöka lära sig hur.

1 kommentar:

R-M sa...

So many studies and so little time to read them all...