Follow by Email

lördag 6 december 2008

Kony kom inte ut

Som jag skrev för ett par veckor sedan hoppades man här i Uganda att Joseph Kony, ledaren för den grymma rebellrörelsen LRA i norra Uganda, till slut skulle skriva på ett fredsavtal före november månads utgång. Så skedde aldrig. Kony kom till den avtalade platsen för ett förberedande möte med lokala ledare, men gick sedan tillbaka till bushen istället för att skriva under.
De allra flesta bedömare tror att detta var sista gången som några allvarliga ansträngningar görs från medlare, FN, lokala ledare och givare att få till stånd ett undertecknande. Ingen kommer att säga nej om han vill komma fram och sätta sitt namn under avtalet, men jag har svårt att se att någon skulle anstränga sig och organisera ett stort möte med mat och alla de logistiska problem det betyder att flyga in dignitärer av olika slag till djungeln. Man talar nu alltmer intensivt om plan B, dvs militära åtgärder, hur de nu ska se ut.
Samtidigt fortsätter processen i Kampala med att verkställa de mycket intressanta avtalen om ansvar och försoning (avtalen finns på http://www.beyondjuba.org/). Inom den s k JLOS-sektorn (justice, law and order) jobbas det i en särskild arbetsgrupp (transitional justice working group) med olika förslag vad gäller åtal, sannings- och försoningsprocess och traditionella rättviseprocesser, och förslag förväntas i februari (tidigare har man aviserat augusti och därefter november). Det civila samhället i norra Uganda har känt sig frustrerat över att de höga tjänstemännen i huvudstaden har hållit detta arbete för sig själva, men när förslagen är färdiga ska man ut på en konsultationsturné och möte lokala ”stakeholders”. Det är mycket viktigt att dessa konsultationer blir seriösa och att det lokala civilsamhället organiserar sig väl för att kunna uttrycka de drabbade människornas i norr intressen.

2 kommentarer:

Andreas sa...

Interesting stuff, thanks for covering an issue that has virtually vanished from the local headlines. I have one question: Is this something that will show up at the ICC? Or will this be dealt with within the regional context?

Jens Petersson sa...

Pål skrev:
"Man talar nu alltmer intensivt om plan B, dvs militära åtgärder, hur de nu ska se ut."

En månad senare har vi delar av facit. Jag skulle älska att höra Påls kommentar till offensiven mot LRA och FN:s hållning till denna. Jag tolkar det som att MONUC på marken är "oroade" medan säkerhetsrådets uttalande från den 22/12 snarast är ett klartecken (om än med reservationer om skydd av civila etc). Har jag snappat rätt?