Follow by Email

söndag 23 november 2008

ICC-konferens i Kampala

Årets statspartsmöte för Inernationella brottmålsdomstolen är på väg att avslutas. Bl a har det beslutats att översynskonferensen ska hållas i Kampala ”as long as it does not constitute a risk to the operations of the Court or the success of the conference”, enligt rapporterna. Uganda är, som bekant, ett av de fyra länder där ICC för närvarande bedriver förundersökningar och åtal (de övriga är Demokratika Republiken Kongo, Sudan/Darfur och Centralafrikanska republiken). Det finns politiska risker med att hålla konferensen i ett sådant land; vi vet inte med bestämdhet om Uganda kommer att fortsätta att samarbeta med domstolen och dessutom finns det alltid risk för politiska oroligheter i ett fattigt land (även om Uganda är ett av de stabilare i regionen). Samtidigt tror jag att det skulle vara bra för både domstolen och de diplomater och NGO:er som arbetar med ICC att komma hit och se på plats vilka effekter domstolens arbete har. Å ena sidan har ICC:s åtal mot ledarna för LRA skapat en intensiv och ibland polariserande debatt om vad som skall komma först – rättvisa (dvs åtal) eller fred – och många har menat att ICC-åtalen har varit ett hinder för LRA-ledarna att lägga ner vapnen. Å andra sidan har åtalen också lett till att det framförhandlats ett riktigt bra fredsavtal – som jag berörda i min förra blogg – och åtalen har därför haft en viktig katalysatorfunktion. Deltagarna i översynskonferensen bör därför se fram emot inte bara fyrverkerier och mottagningar utan också riktigt intressanta och fruktgivande diskussioner med ugandier.
Översynskonferensens förmodligen viktigaste uppgift kommer att vara diskussionerna om aggressionsbrottet (dvs brottet angreppskrig). Aggressionsbrottet återfinns nu i Romstadgan för ICC, men det finns ingen definition eller jurisdiktionsbestämmelse, varför domstolen ännu inte kan utöva sin jurisdiktion, dvs inte åtala eller döma för aggression. Jag kanske återkommer till detta ämne när jag fått rapporten från statspartsmötet.

1 kommentar:

R-M sa...

Did you get your raport?