Follow by Email

tisdag 9 november 2010

Spioneri och diplomatisk immunitet

Som påpekats är amerikanska diplomater immuna och kan alltså inte åtalas här, om olovlig underrättelseverksamhet eller annat brott har begåtts. Tots det ska främmande diplomater rätta sig efter svensk lag (se artikel 41, Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser); detta är alltså en folkrättslig skyldighet. Sverige kan begära att det sändande landet häver immuniteten, eller kan Sverige förklara de aktuella personerna (eller andra personer på ambassaden) persona non grata (artikel 9). En annan aspekt, som Said Mahmoudi påpekade i SVT-soffan i morse, är att Sverige också har en skyldighet att skydda den amerikanska ambassaden . Det är alltså inget konstigt om Säpo och amerikanerna samarbetar, men det måste vara helt på Sveriges villkor.

2 kommentarer:

R-M sa...

Diplomacy is never on anyones "villkor" - its always a net of tightly wowen threads of "garn" and when somebody acts on the line it reflects all the others on the cordinate of threds. Like a spiders web it is always changing and very fragile.

R-M sa...

Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Resolution 1540. Det borde väl vara svenska säpos och finska supos främsta prioritet. Men vad gör finska säpo? Tjafsar om intern mobbning på arbetsplats. O herre min Gud och skapare!