Follow by Email

torsdag 21 juni 2012

Får Ecuador skydda Assange?

Många juridiska frågor har diskuterats rörande Assanges tillflykt till den ecuadorianska ambassaden i London (se t ex här).
En fråga som dock inte berörts, såvitt jag kan se, är om Ecuador får skydda Assange. Att skydda en person inom sitt ambassadområde brukar kallas diplomatisk asyl. Det har hävdats vara accepterat i Latinamerika, som har en lång historia av statskupper (vilken nu förhoppningsvis är passerad), där den avsatte presidenten kunde få skydd hos en vänligt sinnad ambassad. Det finns dock ingen global rätt att låta en person söka skydd på ambassaden. Istället gäller artikel 41 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, som säger att en ambassad inte får bryta mot värdlandets (i detta fall Storbritanniens) lagar, vilket man gör då man skyddar en misstänkt brottsling. Ecuador bryter alltså mot folkrätten.
Trots det får inte brittisk polis gå in på ambassaden, eftersom den är okränkbar, enligt artikel 22 i samma konvention.
Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/Assange" rel="tag">Assange</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Ecuador" rel="tag">Ecuador</a>, <a href="http://bloggar.se/om/diplomatisk+asyl" rel="tag">diplomatisk asyl</a>, <a href="http://bloggar.se/om/diplomatiska+f%F6rbindelser" rel="tag">diplomatiska förbindelser</a>
bloggping

Inga kommentarer: