Follow by Email

lördag 23 juni 2012

Assangefallet: Kan Storbritannien ingripa mot Ecuador?

Jag har fått frågan om det inte finns något den brittiska regeringen kan göra om det nu är så att Ecuador missbrukar det diplomatiska skyddet genom att ge Assange (temporär?) diplomatisk asyl på landets ambassad.

Jo, man har vissa medel för att utöva påtryckningar mot Ecuador. Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser medger främst följer tre medel:

1. Man kan avbryta de diplomatiska förbindelserna med Ecuador. Det är förstås ett ganska drastiskt steg. Som en något svagare markering kan man ta hem sin egen ambassadör i Quito (Ecuadors huvudstad) för konsultationer.

2. Man kan utvisa en eller flera ecuadorianska diplomater genom att förklara dem persona non grata (icke önskvärda).

3. Man kan begränsa den ecuadorianska ambassadens storlek i London.

Eftersom diplomatiska förbindelser alltid bygger på de båda parternas ömsesidiga vilja och förtroende kan detta göras utan något krav på motivering, men det är klart att en eventuell åtgärd av detta slag skulle bara bita om man förklarade varför man vidtog den. Om britterna skulle göra något av detta (vilket kanske inte är så troligt) så kan man räkna med att Ecuador kommer att svara med samma mynt.

*****

Jag har f ö fått en fråga om Chen Guangchen som jag glömt att svara på. Jag har nu gjort det.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/Ecuadoruador" rel="tag">Ecuadoruador</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Assange" rel="tag">Assange</a>, <a href="http://bloggar.se/om/diplomatiska+f%F6rbindelser" rel="tag">diplomatiska förbindelser</a>, <a href="http://bloggar.se/om/persona+non+grata" rel="tag">persona non grata</a>

Inga kommentarer: