Follow by Email

lördag 14 april 2012

Säkerhetsrådets resolution om Syrien

(OBSERVERA ATT JAG GJORT EN RÄTTELSE AV GÅRDAGENS INLÄGG OM IRAN OCH ISRAEL .)
Varken FN:s pressavdelning eller dess webbredaktör verkar ha jobbat idag, men på Al Jazeeras blogg kan man hitta den resolution som antogs i morse NY-tid (här).
Följande kommentarer kan göras: Säkerhetsrådet beslutar att sända ett “advance-team” om 30 personer (para 7), men man säger också att man vill etablera en mer ambitiös observatörsstyrka (para 5). Detta är dock villkorat av “a sustained cessation of armed violence in all its forms by all parties”. Detta betyder alltså att om den syriska regeringen skulle återuppta sina angrepp på fredliga demonstrationer så blir det ingen observatörsstyrka. Däremot hotar rådet i den sista paragrafen med att det kan vidta “further steps” om nödvändigt. Detta uttryck har använts flera gånger förut, t ex i den berömda resolution 687 efter Gulfkriget 1990-91 och i resolution 598 om kriget mellan Iran och Irak. Samma formel användes också i det uttalande som säkerhetsrådet gjorde 5 april för att stödja Kofi Annans fredsplan.
En annan sak som är viktig att påpeka är att rådets resolution inte är bindande; rådet kan fatta bindande beslut men de flesta beslut binder inte medlemsstaterna. Detta betyder att det fordras att den syriska regimen accepterar observatörsstyrkan.
Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/Syrien" rel="tag">Syrien</a>, <a href="http://bloggar.se/om/s%E4kerhetsr%E5det" rel="tag">säkerhetsrådet</a>, <a href="http://bloggar.se/om/observat%F6rsstyrka" rel="tag">observatörsstyrka</a>

Inga kommentarer: