Follow by Email

söndag 3 juli 2011

Afrikanska unionen vill inte verkställa arresteringsordern mot Khadaffi

Som rapporterats i media beslöt Afrikanska unionen förra veckan att dess medlemsstater inte ska samarbeta med ICC för att verkställa arresteringsordern mot Khadaffi (se här). Flera stater var emot beslutet, men fick vika sig. Ett liknande beslut togs för ett par år sedan angående arresteringsordern mot Sudans president al-Bashir (se här, beslut 225).
Det finns mycket att säga om detta beslut (t ex att det är politiskt olyckligt att alla ICC-fall rör Afrika). Jag ska här begränsa mig till att påpeka att beslutet verkar vara bindande enligt artikel 9 i AU:s stadga (se här) och att AU enligt artikel 23 kan införa sanktioner mot den stat som bryter mot beslutet. Likväl gäller att parterna till ICC-stadgan fortfarande är förpliktade att verkställa ordern. De stater som är parter både till AU-stadgan och ICC-stadgan har alltså motstridiga förpliktelser.
Det kan f ö noteras att AU-mötet också beslöt att påskynda arbetet med att låta den afrikanska domstolen för folkrätt och mänskliga rättigheter också få befogenhet att döma över internationella brott.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: