Follow by Email

tisdag 23 september 2014

USA:s anfall mot ISIS i Syrien står sannolikt i strid med folkrätten–men USA har också argument för sin sak

1. USA:s angrepp mot ISIS i Irak kan säkrast rättfärdigas antingen som ett ingrepp i ett inbördeskrig på regeringens sida eller som kollektivt självförsvar mot ett angrepp utifrån. Detta beror på hur man ser på ISIS – som en irakisk rebellgrupp eller som en extern aktör, samt på om man menar att väpnade angrepp kan komma från icke-statliga grupper. Hur som helst räcker det med ett av dessa argument.

2. Vad gäller angrepp mot ISIS i Syrien är det annorlunda. USA har inte den syriska regeringens medgivande. Detta innebär att angreppen, enligt en traditionell tolkning , strider mot folkrätten. Det är också min uppfattning att denna traditionella uppfattning fortfarande gäller. (För en liknande uppfattning, se t ex här.)

Det finns dock olika tänkbara argument för den amerikanska saken:

* Att det handlar om ett kollektivt självförsvar för Irak. ISIS utgår bl a från Syrien för sina attacker mot Irak, och Syrien inte självt kan pacificera sitt territorium, varför Irak och dess allierade har rätt att göra det. Detta är ett ganska bra argument, och om det räcker beror egentligen mest på sakförhållandena, dvs om det är nödvändigt att angripa ISIS i Syren för att försvara Irak .

* Att ISIS utgör ett hot mot USA. Detta är ett dåligt argument; ISIS har ännu inte angripit USA och förebyggande självförsvar anses inte tillåtet. (Förebyggande självförsvar var f ö, dubbelironiskt nog, ett av de amerikanska argumenten för invasionen i Irak 2003.)

* Att den syriska regeringen, p g a brist på demokratisk legitimitet och p g a angrepp på sin egen befolkning, inte längre representerar Syrien, och att dess samarbete alltså inte krävs. Detta är ännu inte ett tillräckligt gångbart argument i folkrätten.

* Att anfallen utgör en slags humanitär intervention, kanske grundad på principen “responsibility to protect”. Detta är enligt min mening ett gott moraliskt argument, men folkrättsligt är det inte fullt etablerat.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/folkr%E4tt" rel="tag">folkrätt</a>, <a href="http://bloggar.se/om/sj%E4lvf%F6rsvar" rel="tag">självförsvar</a>, <a href="http://bloggar.se/om/ISIS" rel="tag">ISIS</a>, <a href="http://bloggar.se/om/IS" rel="tag">IS</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Irak" rel="tag">Irak</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Syrien" rel="tag">Syrien</a>, <a href="http://bloggar.se/om/humanit%E4r+intervention" rel="tag">humanitär intervention</a>, <a href="http://bloggar.se/om/responsibility+to+protect" rel="tag">responsibility to protect</a>

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag har vissa problem med Ditt intressanta inlägg om ISIS.

1. Terminologi

I punkt 1 använder Du ordet "rättfärdigas". Är det ett folkrättsligt begrepp? Knappast! Det är väl samma rätt slappa språkbruk som ordet "legitimt". Det handlar om politik.

Det är ett ganska enkelt anspråk, anser jag, att Du som framstående professor i folkrätt gör skillnad mellan vad Du anser att gällande folkrätt innebär och vad Du, när ett agerande står i strid mot folkrätten, ändå anser skulle kunna vara politiskt försvarligt (legitimt, rättfärdigt). Jag läser ju inte Din blogg p g a av bara Ditt politiska omdöme utan framförallt p g a att Du är en framstående folkrättsjurist som ofta tar upp intressanta ämnen.

2. Är det lagligt?

Mot bakgrund av vad jag redan påpekat ovan blir vad Du skriver under punkt 1 ytterst grumligt!

a) Har verkligen USA rätt att ingripa i ett inbördeskrig på regeringens sida? Detta är i vart fall en kontroversiell fråga som borde klargöras. Finns det inte en nationernas självbestämmanderätt längre?

b) Kollektivt självförsvar mot icke-statliga aktörer håller väl knappast. Belägg detta, i så fall.

3. Angreppet på Syrien

Jag delar Din uppfattning att dessa är folkrättsstridiga, men sedan är det en särskild fråga om det finns ett sorts partiellt tyst medgivande från Syriens sida under vissa förutsättningar.

4. Argument för den amerikanska saken

Ja, det skulle vara första punkten då.

Att Du politiskt sett hyser sympati för humanitär intervention och R2P må så vara och framstår med mina ögon sett som aningen naivt. Men vi är överens om att detta inte är folkrättsligt relevant - annat än i samband med en fråga som aktualiseras i och avgörs av säkerhetsrådet.

5. Utropstecken

Varför driver Du inte linjen att detta är en fråga för säkerhetsrådet? Det mesta talar ju för att det handlar om ett hot mot internationell fred och säkerhet där rådet bör gripa in med effektiva åtgärder och inte bara som nu med spel för galleriet. Ingen har föreslagit detta, vad jag vet. Detta borde väl vara en svensk linje?

Rolf Andersson