Follow by Email

fredag 13 februari 2009

Fortsatt om Israel, Gaza och den internationella straffrätten

Apropå min tidigare blog om straffansvar för de israeliska attackerna på Gaza, har det kommit in flera intressanta nyheter. En israelisk överste, delaktig i ”Operation Cast Lead” i Gaza runt nyåret, fick nyligen skynda sig hem från London efter det att det framkommit uppgifter om att åtal hotade. En spansk domare har utfärdat åtal mot flera israeliska politiker och befälhavare för oproportionerliga attacker på en Hamasledare i Gaza 2002, men den spanska utrikesministern Moratinos har sagt att man ska stoppa fortsatta åtal under universell jurisdiktion. Samtidigt har ICC-åklagaren Luis Moreno Ocampo meddelat att han tittar på Gazasituationen. Det handlar här om användningen av fosfor. Israel är inte part till Romstadgan, men ICC funderar på om den palestinska myndigheten skulle kunna göra ett ad hoc-hänskjutande under artikel 12; den palestinska myndigheten gjorde nyligen en sådan deklaration, men ICC har inte tagit ställning till om den kan godtas. Förutom att bedöma de påstådda brotten, måste man också avgöra om Palestina är en stat, eller möjligen att likställa med en stat, vilket nog blir problematiskt. Det måste sägas att det är ett slags folkrättssubjekt, men det innebär inte att det ”når upp till” att vara en stat. För närvarande – och sedan lång tid tillbaka -- befinner sig palestinierna i flera avseenden i ett slags folkrättsligt svart hål, eftersom territoriet är statslöst, och särskilt gäller detta Gaza, då Israel menar att man inte längre är ockupationsmakt där. Om ICC, mot alla odds, skulle finna att man har jurisdiktion skulle det förstås betyda att åklagaren skulle ha möjlighet att undersöka också om Hamas begått brott.

1 kommentar:

R-M sa...

http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5339070

The painting of Lucas Cranach Elder from 1533 shows the ageless theme of suicide in an interesting way. Lucretia was raped so she killed herself. The painting is at the moment in Helsinki.